Đại hội Cựu chiến binh binh khối Doanh nghiệp Tỉnh lần III

Trong 2 ngày 04 và 05 tháng 07 năm 2017, Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội toàn thể hội viên CCB lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại diện lãnh đạo Công ty chúc mừng Đại hội

Hội CCB Khối doanh nghiệp tỉnh có 15 đầu mối với tổng số 176 hội viên sinh hoạt tại 5 cơ sở Hội, 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, Hội phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác, hoàn thành vượt chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017 đã đề ra. Các cấp Hội, hội viên bám sát kế hoạch hoạt động và sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức Hội cấp trên, tham gia học tập có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong các phong trào thi đua; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, nhân dân và chế độ XHCN; phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ quỹ vì người nghèo, bảo trợ trẻ em, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ đồng bào bị thiên tai…