Đồng chí Nguyễn Tiến Nhường kiểm tra hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh

Trước ảnh hưởng cơn bão số 3, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo thành phố Bắc Ninh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đi kiểm tra hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố Bắc Ninh: Hệ thống cống thoát nước Hồ Điều Hòa Văn Miếu; Cửa Xả ống hộp Kinh Dương Vương; cống Đồng Trầm; khu vực cây xanh bị đổ trên đường Hoàng Quốc Việt, Thị Cầu; kiểm tra Trạm bơm Kim Đôi. Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường yêu cầu Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh phối hợp Công ty Môi trường đô thị Bắc Ninh khẩn trương nạo vét kênh mương, vớt rác trong các hố ga tránh cản trở dòng chảy. Khơi thông hệ thống cống tiêu thoát nước chính cho thành phố ra hồ Phúc Ninh và Hồ Điều Hòa Văn Miếu đảm bảo được khơi thông. Đối với Trạm bơm Kim Đôi 1, ngoài lập kế hoạch trực 100% cần tăng cường vớt bèo, đảm bảo tiêu thoát nước.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý đối với ngành điện, phải tập trung đảm bảo điện áp ổn định tuyệt đối 24/24h phục vụ mùa mưa bão. Đồng thời yêu cầu Công ty cấp thoát nước Bắc Ninh phối hợp với thành phố, ngành xây dựng thường xuyên kiểm tra, kịp thời báo cáo. Đối với cây xanh, đồng chí yêu cầu Công ty Môi trường đô thị tập trung xử lý nhanh một số cây bị đổ, đảm bảo giao thông thông suốt. Những cây có nguy cơ đổ cần có biện pháp chèn chống,  ra cố đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. Đồng thời cảnh báo người dân  đề phòng cây đổ, hạn chế ra đường nếu không cần thiết. Yêu cầu thành phố tăng cường công tác kiểm tra, tăng cường phối hợp với các ngành đảm bảo tiêu thoát nước, không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài.