Đoàn thanh niên Công ty

Đoàn Thanh niên Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh được thành lập tháng 11 năm 2015 ngay sau khi thành lập Công ty. Hiện nay Đoàn thanh niên Công ty trực thuộc Đoàn thanh niên Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Đội bóng tham gia giải Cấp thoát nước mở rộng lần II

Đoàn thanh niên Công ty trong luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, là lực lượng lòng cốt trong công tác triển Đảng. Trong sản xuất đã luôn phát huy sáng tạo, sức trẻ góp nhiều thành công trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Hiện nay Đoàn thanh niên Công ty có 34 đoàn viên. Ban chấp hành gồm 03 đồng chí:

1. Đ/c Vũ Xuân Thương – Bí thư

2. Đ/c Vũ Văn Linh – Phó Bí thư

3. Đ/c Lưu Thị Thuận – Ủy viên

Trong những năm qua Đoàn thanh niên Công ty luôn đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đoàn thanh niên Công ty tham gia chương trình tình nguyện hè 2016 (vớt bèo, làm sạch hồ Thành Cổ)