Hội cựu chiến binh Công ty

Chi hội Cựu chiến binh (CCB) Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh trực thuộc Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh, Chi hội có 14 hội viên. Được thành lập ngày 21 tháng 10 năm 2015 sau khi tách Công ty từ Công ty TNHH MTV cấp thoát nước Bắc Ninh (nay là Công ty CP nước sạch Bắc Ninh).

Hội CCB Công ty thăm di tích cách mạng Lán Nà Nưa, Sơn Dương, Tuyên Quang

Chi hội CCB Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh là tổ chức đại diện ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Hội viên CCB. Chi hội tham mưu giúp cấp uỷ Đảng và làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Hội viên CCB thực hiện các nhiệm vụ chính trị – xã hội của Công ty và Chi hội.

Chi Hội hiện nay có 14 hội viên, chia làm 03 phân hội trong đó: Phân hội Văn phòng: 04 đ/c; Phân hội Xí nghiệp Thoát nước: 05 đ/c; Phân hội Nhà máy XLNT: 05 đ/c. Ban chấp hành Chi hội có 03 đ/c:

1. Nguyễn Văn Từ – Chi hội trưởng

2. Trần Mạnh Thường – Chi hội phó

3. Nguyễn Đình Quang – Ủy viên

Hàng năm Chi hội CCB Công ty được hội CCB cấp trên công nhận đạt danh hiệu Chi hội CCB “Trong sạch vững mạnh”. Năm 2016 Chi hội CCB Công ty đạt danh hiệu Xuất sắc