Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH
Tên tiếng Anh: BAC NINH SEWERAGE AND WASTEWATER TREATMENT., JSC
Tên viết tắt: WASBACO
Địa chỉ: Số 85, đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh
Điện thoại/Fax: (0222) 385 8008
Email: thoatnuocbacninh@gmail.com
Website: thoatnuocbacninh.vn
Vốn điều lệ: 44.175.920.000 đồng
GP kinh doanh: Số 2300898204 do Sở KH&ĐT Bắc Ninh cấp lần I ngày 23/02/2017

Biểu tượng thương hiệu của doanh nghiệp

Ngành nghề, lĩnh vực hoạt động:
1. Quản lý, vận hành hệ thống thoát nước đô thị, công nghiệp, nông thôn; hệ thống xử lý rác thải, tái chế chất thải.
2. Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải.
3. Quản lý, xử lý phân bùn bể tự hoại các khu, cụm công nghiệp và các hộ gia đình.
4. Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, môi trường.
5. Quản lý dự án đầu tư xây dựng.
6. Thiết kế, thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, hạ tầng, cấp thoát nước, điện…
7. Quản lý, vận hành các lĩnh vực về môi trường, hạ tầng kỹ thuật (cây xanh, điện chiếu sáng, quản lý công viên, hồ ao, thu gom vận chuyển rác…).
8. Vận chuyển bùn và chất thải nguy hại.
9. Kinh doanh buôn bán máy móc, thiết bị, vật tư ngành nước. Thiết bị xử lý ô nhiễm, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường.
10. Kinh doanh hóa chất, dầu mỡ phục vụ công tác xử lý nước thải, rác thải.

Trụ sở Công ty CP thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh