Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh làm việc về xây dựng hệ thống xử lý nước thải các đô thị trên địa bàn tỉnh

Sáng 23/03, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường đã có buổi làm việc cùng các Sở, ngành liên quan và Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền về việc xem xét đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải các đô thị trên địa bàn tỉnh theo hình thức PPP

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền (làm đại diện) đã tiến hành nghiên cứu tổng thể và lập đề xuất dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh theo hình thức PPP.

Theo đó, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 02 dự án đã thực hiện đầu tư là: Nhà máy xử lý nước thải Bắc Ninh 1 và Nhà máy xử lý nước thải thị xã Từ Sơn. Đối với các dự án đã được lập quy hoạch, có 1 dự án có nhà đầu tư tham gia là dự án xử lý nước thải Chờ (Yên Phong); có 4 dự án đã công bố danh mục chưa có nhà đầu tư tham gia là dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh 1, thị trấn Hồ (Thuận Thành), thị trấn Lim (Tiên Du) và thị trấn Phố Mới (Quế Võ); 7 dự án thuộc đô thị lõi nằm trong dự án ưu tiên và ngoài đô thị lõi chưa kêu gọi đầu tư và chưa xác định được nguồn vốn đầu tư.

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, khảo sát hiện trạng và các thông tin thu thập được, Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền kiến nghị UBND tỉnh cho lập lại báo cáo nghiên cứu khả thi để làm cơ sở lựa chọn cho nhà đầu tư thực hiện đối với dự án đầu tư xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải Chờ (Yên Phong); 4 dự án đã kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP và 7 dự án thuộc đô thị lõi và ngoài đô thị lõi chưa xác định được nguồn vốn đầu tư. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh giao sở, ngành liên quan rà soát, xác định các quỹ đất đối ứng thích hợp cho nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận đề xuất một số vấn đề liên quan đến việc ưu tiên dự án có nhà đầu tư tham gia theo hình thức BT; gắn việc lập dự án với quy hoạch phát triển đô thị của từng địa phương và cập nhật quy chuẩn, tiêu chuẩn xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh…

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành liên quan, kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải các đô thị trên địa bàn tỉnh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phú Điền.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay tỉnh đang tập trung triển khai các công việc liên quan đến chương trình phát triển đô thị, trong đó có việc đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải đạt tiêu chí hạ tầng kỹ thuật tương đương đô thị loại I để phấn đấu xây dựng tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.

Để làm được điều đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Phú Điền tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành liên quan, hoàn thiện đề xuất đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải các đô thị trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Đối với các kiến nghị của Công ty, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Công ty phải tiến hành rà soát, lập báo cáo khả thi các dự án có nhà đầu tư tham gia và dự án nằm trong khu vực đô thị lõi của tỉnh, nhất là đổi tên dự án theo tên hành chính của địa phương trong tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng, thanh lý dứt điểm dự án xử lý nước thải thị trấn Chờ, huyện Yên Phong báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4. Đồng thời, phối hợp với các địa phương có dự án xử lý nước thải đề xuất quỹ đất đối ứng có tính khả thi cho nhà đầu tư.