Thư viện ảnh

Thư Viện Ảnh

20 ảnh

Đại hồi đồng cổ đông thường niên Công ty Cp Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh năm 2021

Ngày 04/05/2021
Thư Viện Ảnh

38 ảnh

Giải bóng đá giao hữu Thoát nước Bắc Ninh lần 1 năm 2021 kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM

Ngày 29/03/2021
Thư Viện Ảnh

4 ảnh

Giao hữu bóng đá giữa chi đoàn TNBN với chi đoàn Sở Kế hoạch và đầu tư BN

Ngày 23/03/2021
Thư Viện Ảnh

14 ảnh

Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 25/01/2021
Thư Viện Ảnh

20 ảnh

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/06/2020
Thư Viện Ảnh

5 ảnh

Cuộc thi sau giờ thứ 8

Ngày 27/06/2020
Thư Viện Ảnh

7 ảnh

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/06/2020
Thư Viện Ảnh

16 ảnh

Hội nghị người lao động, tổng kết 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

Ngày 18/01/2020
Thư Viện Ảnh

28 ảnh

Tết trung thu năm 2019

Ngày 16/09/2019
Thư Viện Ảnh

23 ảnh

Đại hội đồng cổ đông 2019

Ngày 20/04/2019
Thư Viện Ảnh

25 ảnh

Giải bóng đá thoát nước lần I năm 2019

Ngày 23/03/2019
Thư Viện Ảnh

8 ảnh

Kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ

Ngày 09/03/2019