Thư viện ảnh

Thư Viện Ảnh

20 ảnh

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/06/2020
Thư Viện Ảnh

5 ảnh

Cuộc thi sau giờ thứ 8

Ngày 27/06/2020
Thư Viện Ảnh

7 ảnh

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/06/2020
Thư Viện Ảnh

16 ảnh

Hội nghị người lao động, tổng kết 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

Ngày 18/01/2020
Thư Viện Ảnh

28 ảnh

Tết trung thu năm 2019

Ngày 16/09/2019
Thư Viện Ảnh

23 ảnh

Đại hội đồng cổ đông 2019

Ngày 20/04/2019
Thư Viện Ảnh

25 ảnh

Giải bóng đá thoát nước lần I năm 2019

Ngày 23/03/2019
Thư Viện Ảnh

8 ảnh

Kỷ niệm 109 năm ngày quốc tế phụ nữ

Ngày 09/03/2019
Thư Viện Ảnh

21 ảnh

Gặp mặt đầu xuân Kỷ Hợi 2019

Ngày 12/02/2019
Thư Viện Ảnh

16 ảnh

Hội nghị người lao động, tổng kết 2018, triển khai nhiệm vụ 2019

Ngày 03/01/2019
Thư Viện Ảnh

5 ảnh

Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập hội Phụ nữ Việt Nam 20/10

Ngày 23/10/2018
Thư Viện Ảnh

15 ảnh

Trung thu 2018

Ngày 28/09/2018