Thư viện ảnh

Thư Viện Ảnh

28 ảnh

Vui tết trung thu 2022

Ngày 10/09/2022
Thư Viện Ảnh

23 ảnh

Giao hữu thể thao Thoát nước Bắc Ninh năm 2022

Ngày 30/08/2022
Thư Viện Ảnh

20 ảnh

Đại hồi đồng cổ đông thường niên Công ty Cp Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh năm 2021

Ngày 04/05/2021
Thư Viện Ảnh

38 ảnh

Giải bóng đá giao hữu Thoát nước Bắc Ninh lần 1 năm 2021 kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TNCS HCM

Ngày 29/03/2021
Thư Viện Ảnh

4 ảnh

Giao hữu bóng đá giữa chi đoàn TNBN với chi đoàn Sở Kế hoạch và đầu tư BN

Ngày 23/03/2021
Thư Viện Ảnh

14 ảnh

Hội nghị người lao động, tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 25/01/2021
Thư Viện Ảnh

20 ảnh

Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Ngày 29/06/2020
Thư Viện Ảnh

5 ảnh

Cuộc thi sau giờ thứ 8

Ngày 27/06/2020
Thư Viện Ảnh

7 ảnh

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 06/06/2020
Thư Viện Ảnh

16 ảnh

Hội nghị người lao động, tổng kết 2019, triển khai nhiệm vụ 2020

Ngày 18/01/2020
Thư Viện Ảnh

28 ảnh

Tết trung thu năm 2019

Ngày 16/09/2019
Thư Viện Ảnh

23 ảnh

Đại hội đồng cổ đông 2019

Ngày 20/04/2019