Công ty CP TN và Xử lý nước thải Bắc Ninh thành lập Tổ An toàn Covid19

Ngày 10/5/2021, Giám đốc Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh ban hành Quyết định số 08/QĐ-TNBN về việc thành lập Tổ An toàn Covid, theo Quyết định:

Công ty đã thành lập 09 Tổ, với tổng số người tham gia Tổ An toàn Covid là 28 người, gồm: Văn phòng công ty, Phòng KTMLTN, Phòng KTVHTS, Xí nghiệp Thoát nước và Nhà máy XLNT TP Bắc Ninh.

Tổ An toàn Covid, hằng ngày có nhiệm vụ:

  1. Tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của công nhân theo quy định tại nơi làm việc, sản xuất.
  2. Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đầu giờ, trong giờ làm việc của cán bộ, công nhân.
  3. Giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị, công ty khi phát hiện các trường hợp công nhân nghi ngờ bị mắc bệnh phát hiện được lúc đầu giờ làm việc hoặc trong lúc đang sản xuất: sốt, ho, đau họng, hội chứng cúm; biểu hiện viêm đường hô hấp để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm kịp thời.
  4. Hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết F1, F2 và các hoạt động phòng chống dịch trong trường hợp trong công ty xuất hiện ca bệnh Covid-19.
  5. Thực hiện các nhiệm vụ phòng chống dịch phù hợp khác do lãnh đạo công ty phân công.

Chi tiết xin vui lòng đăng tải: