Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh

Ngày 20/4/2019, tại Hội trường Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đại hội đã hân hạnh đón tiếp các đại biểu là đại diện UBND TP Bắc Ninh, Ban nghiệm thu sản phẩm công ích TP, đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương Mại Phú Điền cùng 98 cổ đông, người được ủy quyền chiếm 100% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đồng chí Trần Đức Điện – Chủ tịch UBND TP Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo của HĐQT, báo cáo của BKS, báo cáo của Ban Giám đốc. Đồng thời biểu quyết thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 và thông qua nhiều tờ trình quan trọng.

Về hoạt động sản xuất kinh doanh, trong năm 2018 Công ty đã đạt doanh thu 49,455 tỷ đồng đạt 102,4% so với kế hoạch và tăng 128,7% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt 8,514 tỷ đồng đạt 190,7% so với kế hoạch và tăng 174% so với năm 2017. Thu nhập bình quân của người lao động là 8,225 triệu đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 là 10%. Điều này đáp ứng được sự mong đợi của cổ đông.

Năm 2019, Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh đặt mục tiêu kế hoạch: Doanh thu 49,8 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động là 8,5 triệu đồng và tỷ lệ chia cổ tức là 11%.

Phát biểu tại Đại hội, các cổ đông đánh giá cao sự phát triển ổn định, bền vững của Công ty trong quá trình hoạt động và bày tỏ mong muốn các cổ đông sẽ tiếp tục ủng hộ và giao quyền tối đa cho HĐQT để tạo sự chủ động trong công tác quản lý, điều hành, góp phần cho sự phát triển của Công ty và mang lại lợi ích thiết thực cho các cổ đông.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Xuân Quyết đọc báo cáo tình hình SXKD tại Đại hội

Các cổ đông biểu quyết tại Đại hội

Ý kiến của cổ đông tại Đại hội

Cổ đông tham gia bỏ phiếu thông qua các tờ trình tại Đại hội