Dự án thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh

Dự án đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Bắc Ninh giai đoạn 2003-2010 (nay là thành phố Bắc Ninh) thuộc Dự án thoát nước tại các tỉnh thành – Chương trình miền Bắc: Hải Dương và Bắc Ninh, sử dụng nguồn vốn vay ODA của Chính phủ CHLB Đức thông qua Ngân hàng tái thiết Đức (KfW) 70% và vốn đối ứng trong nước 30%. Dự án được chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1334/QĐ-CT ngày 13/11/2003 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 177/QĐ-UBND ngày 27/01/2006.

Tổng giá trị dự án theo thoả thuận riêng cho tỉnh Bắc Ninh đã ký kết ngày 13/01/2014 là 18,655 triệu Euro, trong đó: Vốn vay ODA của CHLB Đức là 12,65 triệu Euro, vốn đối ứng trong nước là 6,005 triệu Euro.

Thiết kế phối cảnh Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Bắc Ninh

Quy mô: Cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh với tổng chiều dài 39km đường cống các loại, xây dựng nhà máy xử lý nước thải thành phố Bắc Ninh công suất 28.000 m3/ngđ. Được phân chia làm 2 gói thầu, Gói thầu số 1: Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố; Gói thầu số 2: Thiết kế và xây dựng Nhà máy xử lý nước thải.

Chủ đầu tư: Công ty Cấp thoát nước Bắc Ninh (nay là Công ty Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh).

Tư vấn dự án: Liên danh GKW-COLENCO-ICC, sau đổi là POYRY-COLENCO- ICC (Đức và Việt Nam).

Mục tiêu dự án:

– Thu gom và xử lý nước thải, thoát nước mưa giảm thiểu úng ngập các khu vực trong thành phố Bắc Ninh.

– Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải gây ra cho các nguồn nước trong và xung quanh thành phố.

– Giảm thiểu lượng nước thải ngấm vào đất.

– Cải thiện chất lượng nước ngầm và nước tại các hồ, kênh, rạch.

Gói thầu số 1: Xây dựng hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh

Nhà thầu: Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và Đô thị (HUD) – Tổng Công ty Đầu tư xây dựng cấp thoát nước và Môi trường Việt Nam (VIWASEEN)

Giá trúng thầu: 10.078.207 Euro (Mười triệu không trăm bảy mươi tám nghìn hai trăm linh bảy Euro)

Hình thức hợp đồng: áp dụng điều kiện hợp đồng FIDIC cho các công trình kiến trúc và công trình kỹ thuật của Hiệp hội quốc tế các kỹ sư tư vấn và điều kiện riêng trong Hồ sơ mời thầu.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 730 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Đã bàn giao đưa công trình vào sử dụng ngày 30/6/2014.

Gói thầu số 2: Thiết kế và xây dựng Nhà máy xử lý nước thải

Nhà thầu trúng thầu: Công ty SFC Umwelttechnik GmbH (Cộng hòa Áo)

Giá trúng thầu: 4.016.968 Euro (Bốn triệu không trăm mười sáu nghìn chín trăm sáu tám Euro)

Hình thức hợp đồng: áp dụng điều kiện hợp đồng FIDIC – sách vàng “điều kiện cho nhà máy và thiết kế – xây dựng” xuất bản lần đầu năm 2009 và các điều kiện riêng trong Hồ sơ mời thầu lần 2.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 561 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

Đã bàn giao công trình đưa vào sử dụng ngày 31/12/2013

Tình trạng hiện nay:

Đang thực hiện quyết toán toàn bộ dự án.