Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật

Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải hiện nay được UBND thành phố Bắc Ninh giao quản lý, vận hành hệ thoát thoát nước Bắc Ninh. Bao gồm cả công tác duy tu, sửa chữa, cải tạo hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật của thành phố Bắc Ninh.

Công ty đang thực hiện dự án phá bỏ giải phân cách giữa, cải tạo vỉa hè đường Nguyễn Đăng Đạo

Hàng năm, Công ty đã tiến hành thi công đấu nối khoảng 300÷500m cống với đường kính từ DN600÷DN1500, cải tạo khoảng 200÷300 các hố ga các loại, lắp đặt các cửa phai điều tiếu nước các hồ điều hòa và cải tạo, sửa chữa vẻ hè trên địa bàn thành phố Bắc Ninh… Chất lượng và tiến độ thực hiện của Công ty luôn được thành phố đánh giá cao và hoàn toàn tin tưởng.

Công ty có đội ngũ Kỹ sư chuyên ngành, công nhân chuyên nghiệp và máy móc thiết bị hiện đại. Với phương châm “chất lượng, tiến độ, an toàn là số 1” và các công trình đã thực hiện công ty đã dần khẳng định được vị thế trong thi công xây dựng các công trình hạ tầng của thành phố và trong tỉnh.

Công ty cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh sẵn sàng tư vấn miễn phí và thực hiện các phần việc thi công hạ tầng kỹ thuật khi khách hàng có nhu cầu. Vui lòng liên hệ tới số điện thoại hotline 0967 344 355