UBND tỉnh cho ý kiến bổ sung dự án xử lý nước thải làng nghề Phong Khê

Sáng 12/9, đồng chí Nguyễn Tiến Nhường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan về việc điều chỉnh bổ sung giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê (thành phố Bắc Ninh).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Hệ thống xử lý nước thải làng nghề Phong Khê được triển khai từ năm 2012 với tổng mức đầu tư hơn 390 tỷ đồng, chia làm 2 giai đoạn. Trong đó giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư gần 220 tỷ đồng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng với công suất thực tế 1.500m3/ngđ, thu phí dịch vụ xử lý đạt 86%.

Tuy nhiên, do chất lượng nước thải đầu vào không ổn định, biên độ các chỉ số COD, độ màu có nồng độ ô nhiễm cao hơn nhiều so với số liệu thiết kế ban đầu, quá trình sản xuất của các cơ sở sản xuất tại làng nghề thay đổi về sản phẩm, nguyên liệu và công nghệ sản xuất.

Để bảo đảm hệ thống vận hành hiệu quả, UBND thành phố Bắc Ninh đang hoàn tất các thủ tục điều chỉnh bổ sung một số hạng mục để phù hợp với tính chất nước thải đầu vào nhà máy, bao gồm: Cải tiến hệ thống xử lý sơ cấp; bổ sung hệ thống hóa lý bậc hai, hệ thống lọc áp lực, hệ thống cấp khí cho bể xử lý sinh học hiếu khí – Aeroten; nâng công suất hệ thống xử lý bùn… với tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành chức năng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tiến Nhường hoan nghênh các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan đã khẩn trương, tích cực nghiên cứu tham mưu và triển khai thực hiện các bước của Dự án theo quy định.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Bắc Ninh khẩn trương hoàn thành dự án bổ sung, bảo đảm công suất đạt 5.000m3/ngđ. Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh xong trước ngày 30/9, trình UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 10. Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ làm cơ sở triển khai dự án điều chỉnh bổ sung. Các sở ngành liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định.

Về việc vận hành hệ thống, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh vận hành tối đa công suất nhà máy. UBND thành phố Bắc Ninh có giải pháp nâng cao tỷ lệ thu phí đối với các doanh nghiệp trên địa bàn phường Phong Khê có xả thải ra môi trường.

Nguồn:bacninh.gov.vn