Quản lý vận hành nhà máy xử lý nước thải đô thị, công nghiệp

Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh hiện nay đang thực hiện quản lý vận hành 3 trạm xử lý nước thải của thành phố Bắc Ninh.

1. Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt thành phố Bắc Ninh:

Địa điểm: Xã Kim Chân, TP Bắc Ninh.

Loại nước thải xử lý: Nước thải sinh hoạt của TP Bắc Ninh.

Dân số phục vụ tối đa: 92.000 người.

Công suất TB: 17.500m3/ngđ; tối đa: 28.000m3/ngđ.

Công suất đang vận hành: 14.500m3/ngđ.

Công nghệ xử lý nước thải: SBR cải tiến.

Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ Nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt TP Bắc Ninh

2. Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp Phong Khê:

Địa điểm: Phường Phong Khê , TP Bắc Ninh.

Loại nước thải xử lý: Nước thải làng nghề sản xuất giấy của phường Phong Khê.

Công suất: 5.000m3/ngđ.

Công suất đang vận hành chạy thử: 2.500m3/ngđ (công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng)

Công nghệ xử lý nước thải: Xử lý hóa lý + Aeroten.

Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt cột A theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ Nhà máy xử lý nước thải công nghiệp Phong Khê

3. Trạm xử lý nước thải thôn Viêm Xá:

Địa điểm: Thôn Viêm Xá, xã Hòa Long, TP Bắc Ninh.

Loại nước thải xử lý: Nước thải sinh hoạt của thôn Viêm Xá

Dân số phục vụ: 60 hộ gia đình.

Công suất TB: 40m3/ngđ.

Công nghệ xử lý nước thải: Xử lý kỵ khí (chủ yếu) + hiếu khí

Chất lượng nước thải sau xử lý: Đạt cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT.

Sơ đồ dây chuyền công nghệ Trạm xử lý nước thải thôn Viêm Xá

Hiện nay với đội ngũ cán bộ, công nhân chuyên nghiệp, kinh nghiệm quản lý vận hành các nhà máy xử lý nước thải nhiều năm Công ty sẵn sàng là đối tác tin cậy thực hiện việc phần việc mà Quý khách tin tưởng giao phó. Quý khách hàng có nhu cầu xin liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại hotline: 0967 344 355.