Quản lý vận hành trạm bơm nước thải, nước mưa

Công ty CP Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh hiện đang vận hành 4 trạm bơm nước thải và 3 trạm bơm nước mưa trên hệ thống thoát nước thành phố Bắc Ninh.

1. Trạm bơm nước thải số 1:

Vị trí: Đường Lê Phụng Hiểu, phường Vệ An, TP. Bắc Ninh (gần Trường Cao đẳng Thống kê TW)

Số lượng máy bơm: 02 cái (BOMBAS – Tây Ban Nha)

Loại: Bơm chìm đặt ngăn khô

Thông số 01 bơm: Q = 28.7l/s (104m3/h); H = 15,7m

Bơm chìm đặt ngăn khô

2. Trạm bơm nước thải số 2:

Vị trí: Đường Hàn Thuyên, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh (gần Nhà thi đấu đa năng Tỉnh)

Số lượng máy bơm: 04 cái (BOMBAS – Tây Ban Nha)

Loại: Bơm chìm đặt ngăn khô

Thông số 01 bơm: Q = 99l/s (356m3/h); H = 22,7m

Trạm bơm nước thải số 2

3. Trạm bơm nước thải số 3:

Vị trí: Đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh (gần Cột đồng hồ)

Số lượng máy bơm: 03 cái (BOMBAS – Tây Ban Nha)

Loại: Bơm chìm đặt ngăn khô

Thông số 01 bơm: Q = 64,3l/s (231,5m3/h); H = 17,4m

Trạm bơm nước thải số 3

4. Trạm bơm nước thải số 4:

Vị trí: Đường Trần Lựu, phường Thị Cầu, TP. Bắc Ninh (bờ hồ Thị Cầu)

Số lượng máy bơm: 02 cái (BOMBAS – Tây Ban Nha)

Loại: Bơm chìm đặt ngăn khô

Thông số 01 bơm: Q = 28,5l/s (102,6m3/h); H = 14,2m

Trạm bơm nước thải số 4

5. Trạm bơm nước mưa phía Đông:

Vị trí: Đường Kinh Dương Vương, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh (bờ hồ Phúc Ninh)

Số lượng máy bơm: 02 cái (BOMBAS – Tây Ban Nha)

Loại: Bơm chìm

Thông số 01 bơm: Q = 2.300m3/h; H = 3,5m

6. Trạm bơm nước mưa phía Tây:

Vị trí: Đường Huyền Quang, phường Ninh Xá, TP. Bắc Ninh

Số lượng máy bơm: 02 cái (BOMBAS – Tây Ban Nha)

Loại: Bơm chìm

Thông số 01 bơm: Q = 2.100m3/h; H = 3,5m

7. Trạm bơm nước mưa cầu chui Lạc Long Quân:

Vị trí: Đường Lạc Long Quân, phường Vũ Ninh, TP. Bắc Ninh (chân cầu chui Lạc Long Quân)

Số lượng máy bơm: 06 cái (ZENIT – Italia)

Loại: Bơm chìm

Thông số 01 bơm: Q = 1.000m3/h; H = 11m

Phòng điều hành trạm bơm nước mưa cầu chui Lạc Long Quân