Đại hội Chi bộ Công ty CP thoát nước và XLNT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 02 ngày 22 – 23/5/2020, Chi bộ Công ty CP thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Tiên Phong, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh.

Về phía Chi bộ Công ty, có đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Công ty cùng toàn thể đảng viên Công ty.

Chi bộ Công ty có 18 đảng viên, trong nhiệm  kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Công ty luôn đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ I đề ra, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố và tỉnh.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thống nhất cao thông qua: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Chi bộ khóa I, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên, nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ Công ty lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về thực hiện nhiệm vụ XSKD: Năm 2020, doanh thu dự kiến ước đạt 56 tỷ đồng, quy mô tăng 2,5 lần so với năm 2016, tốc độ tăng trưởng đạt bình quân 10%/năm. Lợi nhuận ước đạt 10 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 6,2 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 8,9 triệu đồng/người/tháng.

Trong công tác xây dựng Đảng: Chi bộ Công ty luôn quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên và quần chúng  nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; 100% đảng viên và quần chúng tham gia học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ được giao; tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề, nội dung gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên trong công ty được thực hiện thường xuyên theo kế hoạch. Hàng năm Chi bộ công ty xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các đảng viên cụ thể và thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra. Trong nhiệm kỳ 2015-2020 chi bộ đã kiểm tra, giám sát 18/18 đảng viên đạt 100%. Trong nhiệm kỳ chỉ có 01 trường hợp đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3), chi bộ công ty đã tổ chức họp và xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách theo đúng quy định của Đảng, đã báo cáo Đảng ủy Khối.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020 Chi ủy chi bộ đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty, đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị cấp trên giao; tuy nhiên bên cạnh đó còn có những hạn chế, yếu kém cần khắc phục đó là: Việc phát triển đảng viên còn chưa đạt yêu cầu, có năm Chi bộ công ty không kết nạp được đảng viên nào (năm 2018, 2019). Công tác xây dựng phát triển Đảng đối với đảng viên nữ còn hạn chế. Một số đồng chí đảng viên tác phong làm việc chưa chủ động và chuyên nghiệp. Trang thiết bị phục vụ sản xuất còn chưa chủ động, việc mua sắm trang thiết bị chuyên dùng còn chậm. Chưa giải quyết dứt điểm tình trạng ngập úng, vẫn còn khu vực có nguy cơ úng ngập cục bộ khi có mưa.

Đại hội đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Tiên Phong, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí đã động viên, ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích của Chi bộ Công ty đã đạt được, thống nhất những tồn tại, hạn chế mà Chi bộ cần nghiêm túc khắc phục; đồng thời cũng gợi mở những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, để Chi bộ Công ty luôn hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, góp phần đóng góp chung vào phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và của tỉnh; tiếp tục xây Chi bộ Công ty trong sạch, vững mạnh, giữ vững danh hiệu Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban chấp hành Chi bộ Công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí. Đại hội bầu trực tiếp Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Công ty, bầu 01 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan & doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX; phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II đề ra; biểu quyết thông qua các chỉ tiêu, phương hướng, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Kết quả cụ thể như sau:

  • Ban chấp hành Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:
  1. Đồng chí Nguyễn Xuân Quyết
  2. Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp
  3. Đồng chí Nguyễn Đức Chiến
  • Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đồng chí Nguyễn Xuân Quyết, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

  • Phó Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025:

Đồng chí Nguyễn Quang Hiệp,  Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục tái cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 -2025.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI CHI BỘ CÔNG TY KHÓA II, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đ/c Nguyễn Quang Hiệp phát biểu khai mạc đại hội

Đ/c Nguyễn Xuân Quyết đọc báo cáo tại đại hội

Đ/c Nguyễn Tiên Phong-Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các Cơ quan & Doanh nghiệp tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến tại đại hội

Nhân sự tham gia biểu quyết ý kiến của đoàn chủ tịch

Đại hội tiến hành bầu các chức danh trong BCH công ty nhiệm kỳ 2020-2025

BCH Chi bộ Công ty cổ phần Thoát nước và XLNT Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội